Обработването на лични данни /политика на поверителност/


“МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД счита гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент, затова ще вложи всички необходими усилия, за да бъдат данните Ви обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“), както и нормите на вътрешното законодателство на Република България. Затова сме се постарали, настоящият документ да е изготвен така, че ясно да бъдете уведомени за начина, по който се събират, използват, предават и защитават Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.


“МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД си запазва правото периодично да актуализира и изменя настоящата Политика за поверителност, за да бъдат своевременно отразени всички изменения по начина, по който се обработват личните Ви данни.
Информация за “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД:


Тел.:................................
Имейл: .........................................
Адрес: гр.Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 73


Тъй като Вашите мнения са важни за нас, имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация във връзка с обработването на Вашите данни. Затова Ви насърчаваме да се свързвате с нас на имейл :.......................... или по обикновена поща или куриер до адрес: гр.Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 73
Кои категории лични данни се обработват от “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД?


“МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД събира Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите.
Когато си създавате профил в онлайн магазина на “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД, Вие ни изпращате Вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име.
· Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата като: пол, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и пр.;
· Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.


Също така, Вие имате възможността да се регистрирате в платформата на онлайн магазина ни чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД.
Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook и Google като последвате следните връзки:


https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy


В нашия уебсайт и в мобилното приложение “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД може да съхранява и събира информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.


“МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД не събира, нито обработва по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД не желае да събира или обработва данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.


Какви са целите и основанията на обработването?


Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:


1. Предоставяне на услуги на “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД във Ваша полза.
Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:
· създаване и управление на профил в платформата на “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД;
· обработване на поръчки: приемане, експедиране и фактуриране на същите;
· разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
· връщане на продуктите;
· възстановяване на стойността на продуктите;
· подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите предлагани от “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД;


Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на договор между “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД и Вас.


Усъвършенстване на нашите услуги


“МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД би искало да ви предложи най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел може да бъде използвана определена информация относно Вашето поведение на купувач, да бъдете приканвани да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да бъдат провеждани директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.


Маркетинг


“МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД би искал да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, които предлагаме. В тази връзка, може да ви изпращаме всякакви видове съобщения с информация относно продуктите ни и промоции за тях, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.).


За да ви предостави информация и оферта, която представлява интерес за вас, “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД може да използва определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти). “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД Ви гарантира, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права.


В повечето случаи “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД изисква Вашето предварително дадено съгласие, за да ви бъдат изпращани маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:


· промените настройките в клиентския профил в раздел „Моите абонаменти“;
· използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас или като се свържете с “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД, използвайки данните за контакт по-горе.


Колко време ще бъдат съхранявани Вашите лични данни?


“МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД съхранява Вашите лични данни докато имате акаунт в онлайн магазина на “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД. Винаги може да поискате да бъде изтрита определена информация за Вас или да бъде закрит акаунтът Ви. Ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство го допуска или законни интереси го налагат.


На кого се изпращат Вашите лични данни?


Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на следните категории получатели:
· доставчици на платежни/ банкови услуги;
· доставчици на куриерски услуги;
· доставчици на маркетингови услуги;
· доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
· други компании, с които ние разработваме съвместни проекти за продаване на пазара на нашите продукти и услуги.


Ако “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД е задължено по закон, или ако това е необходимо за защита на законни интереси, дружеството може да разкрива определени лични данни и на публични органи и институции.


Сигурност на Вашите лични данни


“МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД се ангажира да гарантира сигурността на личните данни, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
Вашите данни се съхраняват на сигурни сървъри, като се използват най-новите алгоритми за криптиране и се гарантират съхранението на резервни копия.
Въпреки това, “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД е наясно, че предаването на информация по интернет не е напълно безопасно. Съществува потенциален риск данните ви да бъдат разглеждани и използвани от трети лица, които не са упълномощени за това. “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД не може да носи каквато и да е била отговорност за тези уязвимости на системата, които не сме в състояние да контролираме.


Правата ви, свързани с обработването на личните Ви данни


1. Общият регламент относно защитата на данните дава редица права във връзка с личните ви данни. Вие имате право да поискате достъп до личните Ви данни, изправяне на грешки в нашите файлове или да повдигате възражения по отношение на обработването на личните ви данни. Отделно от това имате право да сезирате с жалба компетентния орган за това. Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни и ограничаване на обработването им.
За упражняване на тези права, можете да се свържете с “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД като използвате посочените от нас данни за контакт. Имайте впредвид следното, когато решите да реализирате правата си:


- “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД спазва сериозен подход към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради това, “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД, Ви моли да изпратите исканията си относно тези записи на адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД. В противен случай, “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД има право да проверява самоличността ви като може изисква и допълнителна информация за нейното потвърждаване
- В рамките на един месец ще получите отговор, освен когато сте отправили повече искания, тогава ще Ви бъде отговорено в рамките на до два месеца. Допълнително ще бъдете уведомени дали срокът ще бъде удължен. Може да бъде изискано от Вас да предоставите информация относно какво това къде точно желаете да получите. Така ще ви бъде спестено време за вашето искане.


2. Вие имате право да поискате от “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД следното:


- потвърждение, че личните ви данни се обработват от “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД;
- информация относно вашите лични данни, като например: кои данни “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД има, на кого са разкривани, как са използвани, как можете да подадете жалба и да сезирате компетентен орган, откъде “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД е придобило Вашите данни;
- да получите копие от личните ви данни;
- да поискате корекции на личните ви данни, свързани с непълнота или грешка;
- да поискате изтриване на личните ви данни, но само ако същите не са нужни за целта, за която са събрани, оттеглили сте съгласието си, данните ви са били незаконно обработвани.
- да поискате ограничение обработването на личните ви данни, ако обработването им е незаконно, но въпреки това не желаете изтриване на тези данни, точността им се оспорва, данните ви вече не са нужни за целта, за която са били събрани, но е необходимо за “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД да упражни и защити правна претенция. В хипотезата на ограничаване на личните ви данни “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД може да продължи да ги използва, ако сте дали съгласие за това и с цел защита правата и законните интереси на “МАГНЕТИК НД БГ” ЕООД или на друго физическо и/или юридическо лице.
- да направите възражение и да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни, ако считате, че са засегнати правата и интересите ви по какъвто и да е било начин.

Добавено в желани

Този уебсайт използва бисквитки.

Научете повече.